EU:n tuomioistuimen tuomio opiskelijan viisumiasiassa

5.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansalliset viranomaiset voivat yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä kieltäytyä myöntämästä Iranin kansalaiselle, jolla on tutkintotodistus yliopistosta, johon on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä, viisumia tietoturvallisuuden kaltaisella arkaluonteisella alalla tapahtuvaa opiskelua varten

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Verwaltungsgericht Berlin (Berliinin hallintotuomioistuin, Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa,
palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan
maahanpääsyn edellytyksistä 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin
2004/114/EY (EUVL 2004, L 375, s. 12) 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Sahar Fahimian ja
Saksan valtio ja jossa on kyse siitä, että Fahimianilta on evätty
viisumi opiskelua varten.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kolmansien
maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta
harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn
edellytyksistä 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY
6 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että
toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on silloin, kun kolmannen
maan kansalainen on saattanut niiden käsiteltäväksi opiskelua varten
myönnettävää viisumia koskevan hakemuksen, laaja harkintavalta tarkastaa
kaikkien kyseisen kansalaisen tilanteelle ominaisten merkityksellisten
seikkojen perusteella, muodostaako hän vaikkapa vain mahdollisen uhan
yleiselle turvallisuudelle. Kyseistä säännöstä on tulkittava myös siten,
ettei se ole esteenä sille, että toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset kieltäytyvät päästämästä asianomaisen jäsenvaltion alueelle
opiskelua varten kolmannen maan kansalaisen, joka on saanut
tutkintotodistuksen yliopistosta, johon on kohdistettu unionin
rajoittavia toimenpiteitä sen johdosta, että se tekee huomattavaa
yhteistyötä Iranin hallituksen kanssa sotilaallisilla tai
sotatarviketeollisuuden aloilla, ja joka aikoo tehdä kyseisessä
jäsenvaltiossa tutkimusta yleisen turvallisuuden kannalta
arkaluonteisella alalla, jos kyseisten viranomaisten käytössä olevien
seikkojen nojalla voidaan pelätä, että tuon henkilön tutkimuksensa
aikana hankkimia tietoja voidaan myöhemmin käyttää yleisen
turvallisuuden vastaisiin tarkoituksiin. Kansallisen tuomioistuimen,
jonka käsiteltäväksi on saatettu kanne toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten päätöksestä kieltäytyä myöntämästä haettua viisumia, on
tarkastettava, että kyseinen päätös perustuu riittäviin perusteluihin ja
riittävän vankkaan tosiseikastoon.

Linkki asiaan C-544/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiassa C-544/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments