Ympäristöministeriö: Uusi tietopaketti luontodirektiivin lajeista julkaistu

1.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ympäristöministeriö on julkaissut laajan tietopaketin, joka kattaa Suomessa esiintyvät Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajit lepakoita lukuun ottamatta

Luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvat eläin- ja kasvilajit ovat tiukasti suojeltuja.
Tiukkojen suojeluvaatimusten tavoitteena on lajien säilyminen EU:ssa
pitkällä aikavälillä.

Julkaisuun on koottu yhteen hajallaan olevaa ja osin vaikeasti
löydettävissä olevaa tietoa. Asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit
sisältävät lajien ekologian ja esiintymisen perustiedot, tärkeimpiä
lajien huomioimiseen liittyviä näkökohtia ja ohjeita lajien esiintymisen
havaitsemiseksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments