Velkajärjestelyä ei voi vahvistaa alkamaan takautuvasti

30.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:2

Maksuohjelman vahvistaminen
Maksuohjelman alkamisajankohta

Käräjäoikeuden vahvistaman maksuohjelman kesto on 5 vuotta 4 kuukautta. Maksuohjelma alkaa 1.12.2016 ja se päättyy 31.3.2022.
***
Velallinen on vaatinut, että
käräjäoikeuden päätöstä muutetaan siten, että häntä koskeva maksuohjelma
määrätään alkamaan ensisijaisesti 1.8.2016 ja toissijaisesti 1.10.2016.
***
Velkajärjestelylaissa ei ole
säännöksiä, joiden nojalla maksuohjelma voitaisiin määrätä alkamaan
taannehtivasti. Tällainen mahdollisuus olisi ristiriidassa sen kanssa,
että yhtäältä rauhoitusajaksi kutsuttua velkajärjestelymenettelyn aikaa
ja toisaalta maksuohjelman toteuttamisen aikaa koskevat
oikeusvaikutukset ovat erilaiset.
***
Edellä lausutuilla perustella
hovioikeus katsoo, että vaatimus maksuohjelman keston taannehtivasta
alkamisesta on lakiin perustumaton.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments