Vain osalle henkilöstöä annnettavalle työsuhde-edulle oli perusteltu syy – siksi verovapaa etu

31.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:50

Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue

A-konsernissa oli kolme
toimialaa, joihin liittynyttä liiketoimintaa harjoitettiin
hallinnollisen emoyhtiön A Oyj:n tytäryhtiöissä ja niiden alaisissa
alakonserneissa. Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan tytäryhtiöiden B Oy:n
ja C Oy:n oli tarkoitus sulautua emoyhtiö A Oyj:öön.

B Oy
antoi henkilöstölleen henkilökunta-alennuksen yhtiön omaan toimialaan
liittyneistä tuotteista. Sulautumisen jälkeen B Oy:n harjoittaman
toimialan henkilökunta saisi edelleen aiempaa vastaavan
henkilökunta-alennuksen kyseisen toimialan tuotteista. Muu A Oyj:n
henkilökunta ei tulisi saamaan tätä henkilökunta-alennusta.
Ennakkoratkaisuhakemuksessa kysyttiin, oliko henkilökuntaetu
tuloverolain 69 §:n nojalla verovapaa, kun A Oyj:ssä sovellettiin
erillistä henkilökunta-alennusta taloudellisesti, hallinnollisesti ja
toiminnallisesti muusta A Oyj:ssä harjoitettavasta liiketoiminnasta
erillisen liiketoiminta-alueen henkilökunnalle.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että rajaus etuuden myöntämisen suhteen oli
objektiivisesti perusteltu. Etu koski koko liiketoiminta-alueen
henkilöstöä toimenkuvasta riippumatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että tässä tilanteessa kysymyksessä oli tuloverolain 69 §:ssä
tarkoitettu verovapaa etuus siitä huolimatta, että työnantaja ei antanut
samaa etuutta koko yhtiön henkilökunnalle. Ennakkoratkaisu verovuosille
2016 ja 2017. Äänestys 3–2.

KHO:2017:50

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments