Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

29.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta.

 

Työryhmän perustamisen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen
huhtikuussa 2014 antama tuomio, jossa EU:n sähköisen viestinnän
välitystietojen säilyttämistä koskeva direktiivi todettiin
pätemättömäksi. EU:n tuomioistuimen ratkaisun jälkeen eduskunnan
perustuslakivaliokunta totesi, että suomalainen sähköisen viestinnän
tietojen säilyttämistä koskeva sääntely täyttää perusoikeuksien
toteutumisen edellytykset. Eduskunta kuitenkin edellytti, että sääntelyä
arvioidaan laajapohjaisessa työryhmässä ja että perusoikeuksien
toteutumisesta huolehditaan kaikin keinoin.

Arviointi on
tarpeen myös siksi, että EU:n tuomioistuimelta on myöhemmin tullut
ratkaisu, joka tarkentaa tietojen säilyttämistä koskevia edellytyksiä
jäsenmaissa. Kyseessä on tuomioistuimen joulukuussa 2016 antama ratkaisu
(Tele2 Sverige ja Watson ym.), jonka myötä vaatimukset kansalliselle
sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä ja viranomaisten
tiedonhankintaa koskevalle lainsäädännölle ovat tiukentuneet.

Nyt
aloitettavan arvioinnin kohteena on lainsäädäntö, joka koskee sähköisen
viestinnän tietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin vakavan
rikollisuuden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Työryhmän on myös
huomioitava viestintäpalvelujen kehitys sekä hallituksen säädösten
sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen tavoitteet.

– On
tärkeää sovittaa yhteen viestinnän välittäjän vastuu yksityisyydensuojan
toteutumisesta ja viranomaisten tarpeet saada yksittäistapauksessa
tietoja vakavan rikoksen selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi, toteaa
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Samalla hän korostaa, että
automatisoituvan liikenteen ja muiden digitaalisuutta hyödyntävien
palvelumuotojen luotettavuuden kannalta on aivan keskeistä, että
käyttäjät voivat entistä paremmin luottaa viestinnän
luottamuksellisuuteen.

Työryhmän tehtävänä on arvioida muun
muassa sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisen
nykykäytäntöjä sekä reunaehtoja, jotka liittyvät viestinnän
luottamuksellisuuteen, yksityisyyden suojaan ja muihin asiaa koskeviin
perusoikeuksiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön
johtaja, viestintäneuvos Timo Kievari liikenne- ja
viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseniksi on nimetty asiantuntijoita
laaja-alaisesti eri ministeriöistä ja muista viranomaisista,
etujärjestöistä ja teleyrityksistä. Suomen Asianajajaliiton edustajaa ei työryhmässä kuitenkaan ole.

Työryhmän toimikausi on 20.3.2017 – 16.6.2017.

Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments