Tuomarinimityksiä 24.3.2017, asianajaja Leena Romppainen määräajaksi oikeusneuvokseksi KHO:een

23.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Asianajaja, Senior Counsel, oikeustieteen
kandidaatti, varatuomari Leena Annikki Romppainen korkeimman
hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen
15.5.2017-30.4.2018.

Laamanni Jorma Tapani Väyrynen
Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.6.2017 lukien,
käräjätuomari Ritva Liisa Ilona Hiltunen Keski-Suomen käräjäoikeuden
ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Terhi
Marika Kettunen
Keski-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
virkaan 1.5.2017 lukien, käräjätuomari Ismo Eino Juhani Räty Helsingin
käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan,
käräjätuomari Aino Helena Valkama Helsingin käräjäoikeuden toiseksi
täytettävään virkaan ja käräjätuomari Maria Irene Ahlström Helsingin
käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.5.2017 lukien sekä
määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Johanna Marjatta
Helminen
Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien.

Hovioikeudenneuvos
Juhani Kalervo Laurinolli Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen
virkaan 1.6.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden
esittelijä Andreas Christopher Wilhelm Uthardt Pohjanmaan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari,
hovioikeuden esittelijä Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm Espoon
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2017 lukien ja
hallinto-oikeustuomari Maarit Virginia Alhonnoro Helsingin
hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan,
määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Eve
Johanna Saarikoski
Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään
virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Jussi Pentti Huttunen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi
täytettävään virkaan sekä määräaikainen hallinto-oikeustuomari,
hallinto-oikeuden esittelijä Elina Anneli Halimaa Helsingin
hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.4.2017 lukien.

Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2017

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments