Seuraamusmaksua ei voitu määrätä kun asiakkaalle oli tarjottu kuittia sitä tulostamatta koska asiakas ei kuittia halunnut

9.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:37

Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Aluehallintoviraston tarkastaja
oli havainnut, että A Oy:n anniskelupaikassa oli myyty asiakkaalle juoma
niin, ettei kassakoneesta ollut tulostettu kuittia asiakkaalle. A Oy:n
mukaan asiakkaalle oli tarjottu kuittia suullisesti, mutta koska asiakas
ei ollut halunnut kuittia, sitä ei ollut tulostettu.
Aluehallintovirasto määräsi A Oy:lle laiminlyöntimaksun sillä
perusteella, että A Oy ei ollut tarjonnut anniskellusta juomasta kuittia
siten kuin kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 4
§:n 1 momentissa on säädetty. Aluehallintoviraston mukaan kuitti on
tulostettava, ennen kuin sitä voidaan tarjota asiakkaalle.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettei kuitintarjoamisvelvollisuudesta
käteiskaupassa annetun lain 4 §:n 1 momentin sanamuodosta tai lain
esitöistä yksiselitteisesti ilmennyt, oliko lain tarkoituksena ollut
velvoittaa elinkeinonharjoittaja tulostamaan kuitti asiakkaalle
riippumatta siitä, haluaako asiakas ottaa kuitin vastaan. Yhtiölle
asetettava velvollisuus ja hallinnollisen seuraamuksen määrääminen olisi
edellyttänyt täsmällistä ja tarkkarajaista säännöstä.
Laiminlyöntimaksua ei A Oy:lle näin ollen mainitun lainkohdan
perusteella tullut asiassa määrätä.

KHO:2017:37

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments