Ratkaistujen juttujen määrä kasvoi korkeimmassa oikeudessa

30.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valituslupahakemukset, jotka hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,4 kuukaudessa.

Korkein oikeus (KKO) ratkaisi viime
vuonna kaikkiaan 2.563 asiaa, eli noin kahdeksan prosenttia enemmän
kuin edellisvuonna 2015. Ratkaistuista asioista suurin osa oli
valituslupahakemuksia, joita viime vuonna vastaanotettiin yhteensä
2.228. Valituslupia myönnettiin nyt 139, eli suurin piirtein sama määrä
kuin 2010-luvulla keskimäärin. Ennakkopäätöksiä julkaistiin 100.

Kaikkiaan saapuneita asioita kirjattiin 2.449, eli likipitäen saman
verran kuin edellisenäkin vuonna. Armonanomuksiin liittyviä lausuntoja
annettiin 17. Hakemusasioita, kuten tuomiovirhekanteluita ja tuomion
purkua koskevia hakemuksia, tuli vireille 168 kappaletta.
Hakemusasioiden määrä on vähentynyt selvästi viimeisten viiden vuoden
aikana, mihin vuonna 2013 voimaan tulleen asiamiespakon ja mahdollisesti
myös vuoden 2016 alussa korotettujen oikeudenkäyntimaksujen voidaan
olettaa vaikuttaneen.

Kaikkien vuonna 2016 ratkaistujen asioiden keskimääräinen
käsittelyaika oli 6,8 kuukautta. Ne valituslupahakemukset, jotka
hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,4 kuukaudessa. Keskiarvoissa ei
ollut merkityksellistä eroa edellisvuosiin verrattuna. Sitä vastoin
valitusasioissa, joissa valituslupa oli myönnetty, käsittelyaika
kokonaisuudessaan oli keskimäärin 21,5 kuukautta eli noin 1,5 kuukautta
lyhyempi kuin edellisvuonna ratkaistuissa valitusasioissa.

 

Asiamääristä 2016: Ratkaistujen juttujen määrä kasvoi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments