Lausunto VN:n asetusehdotuksesta Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä

29.3.2017 | Lausunnot

Dnro 14/2017

Lausuntopyyntönne: VM/302/03.01.01/2017, VM/304/03.01.04/2017, 8.3.2017

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULLIN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEISTÄ JA TULLIMIEHEN OIKEUDESTA KANTAA VOIMANKÄYTTÖVÄLINEITÄ SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TULLIN VOIMAKEINOISTA SEKÄ KULKUNEUVON PYSÄYTTÄMISESTÄ

Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty asiantuntijalausuntoa luonnoksista yllä yksilöidyiksi asetuksiksi. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa.

Asianajajaliitto pitää myönteisenä sitä, että voimankäyttöä koskevat normit tulevat olemaan viranomaisen määräystä ylemmällä normihierarkian tasolla. Aiemmin sääntely on perustunut Tullin antamiin voimankäyttömääräyksiin (HE 153/2015), mutta lausunnolle annetun materiaalin joukossa ei ole näitä määräyksiä. Vertailua uuden ja vanhan oikeustilan välillä ei siis tämän aineiston perusteella voida tehdä. Asetusluonnoksista sellaisenaan ei ole huomautettavaa. 

Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI 

Asianajaja, varatuomari Mikko Ruuttunen, Asianajotoimisto Susiluoto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.