Lausunto pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista

29.3.2017 | Lausunnot

Lausuntomme pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista on luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä:

http://bit.ly/2nfW8dS