Lausunto asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta

30.3.2017 | Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä:

http://bit.ly/2nmICGh