Lähes 150 hakemusta 18:aan uudenmalliseen asessorinvirkaan

22.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

77 % hakijoista naisia

Ensimmäinen
haku uusiin asessorin virkoihin on päättynyt, ja hakemuksia saatiin
lähes 150. Asessorin virkoja on yhteensä 18, ja ne sijoittuvat
hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin.

Asessorin virka on kolmen vuoden määräaikainen virka, jota
hoitaessaan viranhaltija osallistuu myös koulutukseen, jonka tavoitteena
on laintuntemuksen ja oikeudellisen osaamisen syventäminen. Tämä on
tärkeää yhä vaativammaksi käyvän tuomarin tehtävän hoitamisen kannalta.
Määräaikaisen viranhoidon ja koulutuksen päätyttyä viranhaltijalle
myönnetään tuomarikoulutetun nimike.

Asessorin virkaa hakeneista 77 % oli naisia ja 23 % miehiä.
Päättyneessä ensimmäisessä viranhaussa kaikki virkoja hakeneet etenevät
haun seuraavaan vaiheeseen esivalintakokeeseen, joka pidetään 24.3.2017.
Koe mittaa muun muassa hakijoiden oikeudellista osaamista ja kykyä
hahmottaa laajasta aineistosta olennainen oikeudellinen tieto.

Asessorin virkojen hakumenettelyä järjestää uusi riippumaton
toimielin tuomarinkoulutuslautakunta. Lautakunta on toiminut vuoden 2017
alusta, ja toimeenpanee myös tuomioistuinharjoittelua koskevan
vuosittaisen keskitetyn haun. Lisäksi lautakunta suunnittelee ja antaa
ohjeita tuomioistuinten henkilöstön koulutuksesta. Valtioneuvosto
asettaa lautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Enemmistö lautakunnan
jäsenistä on tuomareita. Lisäksi lautakunnassa on syyttäjien,
asianajajien, oikeustieteellisen koulutuksen ja oikeusministeriön
edustajat. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Kirsti Uusitalo
korkeimmasta oikeudesta.

Tuomarinkoulutuslautakunta: uusi asessorin virka kouluttaa tuomariksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments