Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

2.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Konkurssi-
ja yrityssaneerausrekisterin tiedot esitetään siirrettäväksi saataville
internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien
tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä
tilanteissa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista,
joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Verkossa näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn
aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja
osoite. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaistaisi
internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat
Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa.
Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta.
Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä
koskevat tiedot olisivat esityksen mukaan saatavilla internetissä vain
silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa.
Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin jatkossakin
Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaisi tiedot maksutta.

Saatavien
ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa helpotettaisiin. Velkojat
voisivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja
yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi
englannin kielellä.

EU:n nykyistä maksukyvyttömyysasetusta
sovelletaan konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään
soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn 26. kesäkuuta 2017
alkaen. Jos velkajärjestelyn aloittamispäätös tehdään kyseisen
ajankohdan jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa.
Päätösten tunnustaminen parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia
liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Maksukyvyttömyysrekisterien
tietojen julkaiseminen internetissä alkaisi EU-jäsenvaltioissa 26.
kesäkuuta 2018. Uudistuksella edistettäisiin julkisten palvelujen
digitalisointia, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalin https://e-justice.europa.eu avulla vuonna 2019. Portaalin kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Kuuluttamisesta Virallisessa lehdessä luovuttaisiin

Kuuluttamisesta
konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovuttaisiin,
koska rekisterin tiedot olisivat saatavilla verkossa. Virallisessa
lehdessä kuuluttaminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista
poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi
tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Konkurssin alkamisen
oikeusvaikutukset liitettäisiin kuuluttamisen sijasta siihen hetkeen,
jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä rekisteriin.

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments