KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena

22.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Miten terveyspalvelujen tuottamiseen voidaan integroida perustuslain edellytykset täyttävällä tavalla sosiaalipalveluja, joihin liittyy hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus?

Korkein
hallinto-oikeus toteaa Sote-uudistuksen sisältyvää
valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta luonnoksesta sosiaali- ja
terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että ehdotus on
valmisteltu pitkälti pitäen lähtökohtana terveyspalvelujen tuottamista.

Vähäisemmälle huomiolle on jäänyt, miten terveyspalvelujen
tuottamiseen voidaan integroida perustuslain edellytykset täyttävällä
tavalla erilaisia sosiaalipalveluja, joiden sisältö määrittyy
aineellisen lainsäädännön kautta ja joihin liittyy
hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus.
Sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta
sosiaalipalveluista päättämistä ei voida rinnastaa terveyspalvelujen
tavoin tosiasialliseen hallintotoimintaan. Ehdotuksessa jää epäselväksi
paitsi asiakkaan oikeussuojan turvaaminen myös se, miten järjestelmässä
toteutuu palvelujen tuottajien valvonta, kun palvelujen tuottaminen
perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä. Myös
sopimussuhteiden oikeudellinen luonnehdinta on puutteellista, mikä
aiheuttaa epävarmuutta oikeussuojajärjestelmän soveltamisessa. Korkein
hallinto-oikeus pitää myös ongelmallisena ehdotettua valinnanvapauden
soveltamista lastensuojelussa ja tahdonvastaisessa hoidossa tai
huollossa.

KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena

»

 

»
Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, H 66/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments