Hovioikeus hylkäsi konkurssipesän kanteen Adulta Oy:n hallituksen jäseniä kohtaan

20.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Konkurssipesä vaati, että yhtiön entiset hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitetaan korvaamaan 32,7 miljoonan euron vahinko.

Opetushallitus suoritti yhtiössä vuodesta 2007 alkaen tarkastuksia, joissa todettiin merkittäviä puutteellisuuksia yhtiön oppisopimuskoulutuksessa. Muun muassa opiskelijoiden kirjallisissa henkilökohtaisissa opiskelusuunnitelmissa oli olennaisia puutteita tai ne puuttuivat kokonaan. Tarkastusten perusteella opetusministeriö päätti, että Adulta Oy:n tuli palauttaa usean vuoden ajalta saamansa valtionosuudet kokonaisuudessaan takaisin valtiolle. Yhtiö ei pystynyt palauttamaan takaisinperittyjä valtionosuuksia, ja se asetettiin konkurssiin vuonna 2010.

Hovioikeus on hylännyt vahingonkorvauskanteen. Hovioikeus on saamansa selvityksen perusteella katsonut, että Adulta Oy:n organisaatiossa ei ole ollut sellaisia vahinkoon syy-yhteydessä olevia puutteita, jotka ilmentäisivät edes lievää huolimattomuutta hallituksen jäsenten tai yhtiön toimitusjohtajan puolelta. Johto ei myöskään ole menetellyt Adulta Oy:n varainhoidon ja sen valvonnan taikka yhtiön toimintaan liittyvän riskienhallinnan osalta huolimattomalla tavalla, joka olisi syy-yhteydessä vahinkoon. Hovioikeus on lisäksi katsonut, että yhtiön hallitus ei ollut menetellyt huolimattomasti saatuaan tiedon Opetushallituksen tarkastuskertomuksesta toukokuussa 2008.

Tuusulan käräjäoikeus oli 12.2.2016 päätynyt samaan lopputulokseen kuin hovioikeus.

»Tiedote_S_16-922.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments