Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

8.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:10

Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen muuttaminen – Prekluusio – Pääkäsittely hovioikeudessa

Käräjäoikeus oli velvoittanut
kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä
todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati
kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi
vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema
hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon myös kaupan
kohteessa käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen todettu uusi virhe.

Kysymys
hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa asiassa pääkäsittely. Kysymys
myös siitä, oliko ostajalla oikeus hovioikeudessa vedota uuteen
virheeseen ja sitä koskevaan uuteen todisteluun kanteensa tueksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments