Helsingin hovioikeuden laatuhanke: Tuomioistuimet ja media

29.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muun muassa mediatuomareita ehdottava hankejulkaisu verkkosivuilla

Helsingin
hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen ohjaustyöryhmä
päätti syksyllä 2015, että vuoden 2016 laatuhankkeen aiheena on
tuomioistuinten ja median välinen suhde. Laatuhankkeen tehtävänä on
kartoittaa, minkälaisia ongelmia tuomioistuimen ja julkisen sanan
väliseen viestintään liittyy, mistä ne johtuvat ja miten ne voitaisiin
välttää. Laatuhankkeen tuli käsitellä yleisemminkin tuomioistuinten
ulkoista viestintää ja pohtia, olisiko tuomioistuimen mahdollista omalla
toiminnallaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa sen antama ratkaisu
ymmärretään väärin. Lisäksi tuli pohtia keinoja reagoida jälkikäteen
tosiasioita vastaamattomaan uutisointiin.

Laatuhankkeen työryhmään kutsuttiin tuomareiden lisäksi
Oikeustoimittajat ry:n edustajia keskustelemaan tuomioistuinten ja
median yhteistyön parantamisesta. Työryhmään osallistuivat myös
syyttäjälaitoksen ja asianajajien edustajat sekä Helsingin
käräjäoikeuden tiedottaja. Työryhmä kokoontui 8 kertaa keskustelemaan
hankkeen aihepiiriin liittyvistä teemoista ja on laatinut käydyistä
keskusteluista oheisen raportin.

Tuomioistuimet ja media (pdf, 0.28 Mt)

Laatuhanke 2016

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments