Helsingin hovioikeudelta nippu merimiesten irtisanomisratkaisuja

10.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hoviouikeus julkaisi seitsemän ratkaisuaan merimiesten työsuhteen päättämistä koskevasta asiasta

Kysymys 38 merimiehen työsuhteen
päättämistä koskevasta asiasta, joka on käsitelty kolmessa eri vaiheessa
Helsingin hovioikeudessa. Ks. myös asiakokonaisuuteen liittyvä
lainvalintaa koskeva Helsingin HO:n päätös 14.9.2015 ( I vaihe) sekä
Saksan lain mukaista irtisanomisen tehokkuutta koskeva tuomio 12.2.2016
(II vaihe).

Tässä asian käsittelyn III vaiheessa on kysymys siitä
ansionmenetyksestä, joka kantajalle on korvattava kantajan
työsuorituksen vastaanottamisen viivästymisestä (Annahmeverzug) Saksan
siviililain (BGB) 615 §:n nojalla.

HelHO:2015:20

Kansainvälinen yksityisoikeus
Lainvalinta
Euroopan unionin oikeus – Rooman yleissopimus
Työsopimus – Merimies

HelHO:2016:21

Irtisanominen – Tehokkuus
Liikkeenluovutus – Aluskauppa
Työsopimus – Merimies
Kanteen oikea-aikaisuus

HelHO:2016:22

Saksan lain soveltaminen
Työsopimus – Merimies
Irtisanominen – Työntekijän oikeus korvaukseen

HelHO:2016:23

Saksan lain soveltaminen
Työsopimus – Merimies
Irtisanominen – Työntekijän oikeus korvaukseen

HelHO:2016:24

Saksan lain soveltaminen
Työsopimus – Merimies
Irtisanominen – Työntekijän oikeus korvaukseen

HelHO:2016:25

Saksan lain soveltaminen
Työsopimus – Merimies
Irtisanominen – Työntekijän oikeus korvaukseen

HelHO:2016:26

Saksan lain soveltaminen
Työsopimus – Merimies
Irtisanominen – Työntekijän oikeus korvaukseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments