Euroopan parlamentti: Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden päätymistä vääriin käsiin

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Tällaisia aseita käytettiin esimerkiksi Pariisin terrori-iskuissa

Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten.

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt tiistaina. Parlamentin jäsenet hyväksyivät asedirektiivin äänin 491
puolesta, 178 vastaan ja 28 tyhjää. Parlamentti ja neuvosto pääsivät
direktiivin yksityiskohdista alustavaan sopuun viime joulukuussa.

          

Uusien sääntöjen myötä EU-maiden on valvottava tarkemmin
ääniaseita ja muun tyyppisiä paukkupanoksia ampuvia aseita, jotka
voidaan helposti muuntaa varsinaisiksi aseiksi. Tämän tyyppisiä aseita
käytettiin esimerkiksi vuoden 2015 Charlie Hebdo -iskuissa.

Joissain EU-maissa ei tällä hetkellä vaadita lupaa
ääniaseiden ostamiseen ja hallussapitoon, mutta uuden asedirektiivin
myötä näihin ääniaseisiin tulee soveltaa samoja lupakäytäntöjä kuin
vastaaviin varsinaisiin aseisiin.

Peruuttamaton deaktivointi

Direktiivillä vahvistetaan lisäksi ampuma-aseiden
merkintää koskevia sääntöjä ja selkeytetään sääntöjä deaktivoitujen
aseiden osalta (direktiivin voimaanastumisen jälkeen deaktivoidut aseet
tulee ilmoittaa kansallisille viranomaisille). Komissio on luvannut
hyväksyä toukokuun loppuun mennessä uudet deaktivointistandardit ja
-tekniikat, joilla varmistetaan, että deaktivoidut ampuma-aseet ovat
pysyvästi ampumakelvottomia.

Direktiivin myötä valvontaa tiukennetaan joidenkin
puoliautomaattisten ampuma-aseiden osalta kuten esimerkiksi
lippaallisten itselataavien kertatuliaseiden, joissa on suuren
ammuskapasiteetin mahdollistava kiinteä latauslaite (yli 20 patruunaa
puoliautomaattisissa aseissa ja yli 10 patruunaa pitkissä aseissa), ja
puoliautomaattisiksi muutettujen automaattisten ampuma-aseiden osalta.
Jäsenmaiden on kuitenkin mahdollista sallia, että henkilöiden, joilla on
jo hallussaan tällainen nykyisten sääntöjen mukainen luvallinen
puoliautomaattinen ase, ei tarvitse luopua näiden hallussapidosta.

Jäsenmaat voivat myöntää lupia A-luokkaan kuuluviin
aseisiin tietyille yksityishenkilöille kuten urheiluampujille ja
reserviläisille sekä museokäyttöön. Lisäksi poikkeuksellisissa ja
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa lupia voidaan myöntää
keräilijöille, mikäli nämä pystyvät takaamaan tiukat turvajärjestelyt.

Uudet säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason
valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista
varten. Lisäksi EU-mailta vaaditaan uusia järjestelyjä jäsenvaltioiden
välisen tiedonvaihdon parantamiseksi.

 

Seuraavaksi

Neuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt, ennen kuin ne astuvat voimaan.

Jäsenmailla on tämän jälkeen 15 kuukautta aikaa saattaa
uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 30 kuukautta aikaa
luoda arkistointijärjestelmät ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja
tunnistamiseksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments