EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä – Todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus – Käsite – Asiakkaan toivomus siitä, ettei palveluita suorittaisi työntekijä, joka käyttää islamilaista huivia

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL
2000, L 303, s. 16) 4 artiklan 1 kohdan tulkintaa

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Asma
Bougnaoui ja Association de défense des droits de l’homme (ADDH)
(ihmisoikeusjärjestö) ja toisaalta Micropole SA, aiemmin Micropole
Univers SA (jäljempänä Micropole) ja joka koskee sitä, että viimeksi
mainittu yhtiö on irtisanonut Bougnaouin sillä perusteella, että tämä
kieltäytyi poistamasta islamilaista huiviaan ollessaan työtehtävissä
kyseisen yhtiön asiakkaiden luona.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, että työnantajan halua ottaa huomioon asiakkaan
toivomukset siitä, ettei kyseisen työnantajan palveluita enää
suorittaisi työntekijä, joka käyttää islamilaista huivia, ei voida pitää
mainitussa säännöksessä tarkoitettuna todellisena ja ratkaisevana
työhön liittyvänä vaatimuksena.

Linkki asiaan C-188/15


Unionin tuomioistuimen tiedote asioissa C-157/15 ja C-188/15 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments