Eu:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

8.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhdenvertaisen kohtelun periaate ei ole esteenä sille, että sähköisesti toimitetut digitaaliset kirjat, lehdet ja aikakausilehdet suljetaan alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen ulkopuolelle

Ennakoratkaisupyynnön oli tehnyt  Trybunał Konstytucyjny (perustuslakituomioistuin, Puola)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun
neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna 5.5.2009 annetulla neuvoston direktiivillä
2009/47/EY (EUVL 2009, L 116, s. 18; jäljempänä direktiivi 2006/112,
sellaisena kuin se on muutettuna), 98 artiklan 2 kohdan ja direktiivin
liitteessä III olevan 6 kohdan pätevyyttä.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Rzecznik Praw Obywatelskichin (oikeusasiamies,
Puola; jäljempänä RPO) jätettyä hakemuksen, jossa hän vaatii sellaisten
säännösten, joissa suljetaan alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen
ulkopuolelle digitaalisten kirjojen ja muiden digitaalimuodossa olevien
julkaisujen luovuttaminen sähköisesti, toteamista
yhteensoveltumattomiksi Puolan perustuslain kanssa.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Ennakkoratkaisukysymysten
tutkinnassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka
vaikuttaisivat yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun
neuvoston direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna
5.5.2009 annetulla neuvoston direktiivillä 2009/47/EY, liitteessä III
olevan 6 kohdan tai tämän direktiivin 98 artiklan 2 kohdan, luettuna
yhdessä direktiivin liitteessä III olevan 6 kohdan kanssa, pätevyyteen.

Linkki asiaan C-390/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments