EU:n tuomioistuimen tuomio palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa asiassa

9.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus – Jäsenvaltioiden oikeus varata tietyille asianajajaryhmille oikeus laatia virallisia asiakirjoja, joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan notaarin on todistettava kiinteistörekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen allekirjoitus oikeaksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan
käyttämisen helpottamisesta 22.3.1977 annetun neuvoston direktiivin
77/249/ETY (EYVL 1977, L 78, s. 17) 1 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
ja SEUT 56 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Itävallan kansalainen
Leopoldine Gertraud Piringer ja Bezirksgericht Freistadt (Freistadtin
alueellinen tuomioistuin, Itävalta), ja joka koskee sitä, että viimeksi
mainittu on kieltäytynyt kirjaamasta Itävallan kiinteistörekisteriin
kiinteistön suunniteltua luovutusta.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Asianajajien
palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta
22.3.1977 annetun neuvoston direktiivin 77/249/ETY 1 artiklan 1 kohdan
toista alakohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta pääasiassa
kyseessä olevan kaltaiseen jäsenvaltion säännöstöön, jossa varataan
notaareille asiakirjoihin, jotka ovat välttämättömiä kiinteään
omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien perustamiseksi tai siirtämiseksi,
liitettyjen allekirjoitusten varmentaminen, ja suljetaan näin pois
mahdollisuus tunnustaa kyseisessä jäsenvaltiossa tällainen
varmentaminen, jonka on suorittanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut
asianajaja.

2)      SEUT 56 artiklaa
on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan
kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa varataan notaareille
asiakirjoihin, jotka ovat välttämättömiä kiinteään omaisuuteen
kohdistuvien oikeuksien perustamiseksi tai siirtämiseksi, liitettyjen
allekirjoitusten varmentaminen, ja suljetaan näin pois mahdollisuus
tunnustaa kyseisessä jäsenvaltiossa tällainen varmentaminen, jonka on
suorittanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut asianajaja kansallisen
oikeutensa mukaisesti.

Linkki asiaan C-342/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments