EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

3.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2011/83/EU – 21 artikla – Puhelinviestintä – Elinkeinonharjoittajalla oleva puhelinlinja, jonka välityksellä kuluttaja saa häneen yhteyden tehtyyn sopimukseen liittyvissä asioissa – Perushintaa suurempia kuluja koskeva kielto – Perushinnan käsite

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Stuttgart (Stuttgartin
alueellinen tuomioistuin, Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta
sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304,
s. 64) 21 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, joka on
sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjunnasta vastaava yhdistys,
ja comtech GmbH, joka on saksalainen yhtiö, jonka liiketoimintana on
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti, ja jossa on kyse mainitun
yhtiön myynnin jälkeisten tukipalvelujensa yhteydessä perimistä
puheluhinnoista.

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kuluttajan
oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2011/83/EU 21 artiklassa tarkoitettua perushinnan
käsitettä on tulkittava siten, että soitettaessa tehtyyn sopimukseen
liittyvissä asioissa elinkeinonharjoittajan tarjoamaan
asiakaspalvelupuhelinlinjaan tästä puhelusta ei saa aiheutua suurempia
kuluja kuin ne, joita aiheutuu puhelusta lanka- tai matkapuhelinten
maantieteelliseen standardinumeroon. Mikäli tätä rajoitusta noudatetaan,
sillä seikalla, saako elinkeinonharjoittaja ei-maantieteellisestä
asiakaspalvelupuhelinlinjasta voittoa, ei ole merkitystä.

Linkki asiaan C-568/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments