EU:n tuomioistuimen tuomio internetin välityksellä lähetettävistä televisio-ohjelmista

1.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – 9 artikla – Yleisradiopalvelujen pääsy kaapeliverkkoihin – Käsite ”kaapeli” – Tilanne, jossa kolmas lähettää edelleen internetissä kaupallisen televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiä – Suoratoisto (live streaming)

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) (Englannin ja Walesin ylioikeus (siviiliasiain jaosto), Yhdistynyt kuningaskunta)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167,
s. 10) 9 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa valittajina ovat ITV Broadcasting
Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four
Television Corporation, 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting
Limited ja ITV Studios Limited ja niiden vastapuolina TVCatchup Limited,
selvitystilassa (jäljempänä TVC), TVCatchup (UK) Limited (jäljempänä
TVC UK) ja Media Resources Limited ja joka koskee sitä, että viimeksi
mainitut ovat lähettäneet internetin välityksellä pääasian valittajien
televisio-ohjelmia.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tekijänoikeuden
ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta
tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2001/29/EY 9 artiklaa ja erityisesti käsitettä
”yleisradiopalvelujen pääsy kaapeliverkkoihin” on tulkittava siten, että
tämä säännös ei kata eikä siinä sallita kansallista säännöstöä, jonka
mukaan tekijänoikeutta ei loukata, kun on kyse sellaisten
televisiokanavien, joita koskevat julkisen palvelun velvoitteet,
yleisradiolähetysten välittömästä kaapeleitse, mukaan lukien
mahdollisesti internetin välityksellä, tapahtuvasta edelleen
lähettämisestä alkuperäisellä lähetysalueella.

Linkki asiaan C-275/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments