EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

10.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 805/2004 – Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste – Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset – Käsite ”tuomioistuin” – Julkinen notaari, joka on antanut täytäntöönpanomääräyksen ”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella – Virallinen asiakirja

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Općinski sud u
Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Novi Zagrebin alioikeus,
Samoborin pysyvä istuntopaikka, Kroatia).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen
täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 (EUVL 2004, L 143,
s. 15) tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Ibrica Zulfikarpašić
ja Slaven Gajer ja joka koskee hakemusta julkisen notaarin Kroatiassa
”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella antaman
täytäntöönpanomääräyksen eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi
vahvistavan todistuksen antamisesta.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Riitauttamattomia
vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen
käyttöönotosta 21.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 805/2004 on tulkittava siten, että Kroatiassa julkiset
notaarit, jotka käyttävät pakkotäytäntöönpanomenettelyissä heille
kansallisessa oikeudessa annettua toimivaltaa ”todistusvoimaisen
asiakirjan” perusteella, eivät kuulu kyseisessä asetuksessa tarkoitetun
käsitteen ”tuomioistuin” piiriin.

2)  Asetusta
N:o 805/2004 on tulkittava siten, että julkisen notaarin Kroatiassa
”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella antamaa
täytäntöönpanomääräystä, jota ei ole vastustettu, ei voida vahvistaa
eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, koska se ei koske kyseisen
asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua riitauttamatonta
vaatimusta.

Linkki asiaan C-484/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments