EU:n oikeusministerien tavoitteena tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten selvittämistä varten

27.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n oikeusministerikokouksessa esillä vierastaistelijat ja rikosoikeus tietoverkoissa

EU:n
oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 27.-28. maaliskuuta
Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja,
suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve. Oikeusministeriöstä
kokoukseen osallistuu kansliapäällikkö Asko Välimaa.

Neuvostossa keskustellaan jäsenvaltioihin palaavien terrorististen vierastaistelijoiden
ilmiöön liittyvistä kysymyksistä. Ministerit vaihtavat kokemuksia ja
tietoa käytännöistä, joita jäsenvaltioissa on kehitetty ilmiöön
vastaamiseksi. Esillä on mm. tietojenvaihdon tehostaminen Eurojustin
kanssa sekä EU:n yhteistyö kolmansien maiden, erityisesti Turkin kanssa.

EU:ssa hyväksyttiin äskettäin terrorismin torjumista koskeva
direktiivi. Sillä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä niin,
että jäsenvaltioissa on uusina rikoksina kriminalisoitava mm.
matkustaminen terrorismitarkoituksessa ja sen rahoittaminen sekä
terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottaminen. Suomessa
lainsäädäntöä muutettiin joulukuussa 2016 niin, että matkustaminen
ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja sen rahoittaminen ovat
rangaistavia.

Lisäksi kokouksessa keskustellaan rikosoikeuden käytön tehostamisesta tietoverkoissa
yhteistyön lisäämisen ja koordinaation parantamisen näkökulmasta.
Tavoitteena on tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten
selvittämistä varten. Lisäksi valmistellaan käytännön toimenpiteitä
asiantuntemuksen parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi
tietojen salaukseen (kryptaus) liittyviin rikostutkinnan haasteisiin
vastaamiseksi. Tasapainoa tarvitaan yhtäältä rikostorjunnan tehokkuuden
ja toisaalta perusoikeuksien turvaamisen ja tietosuojan välillä.

EU:n oikeusministerikokouksessa esillä vierastaistelijat ja rikosoikeus tietoverkoissa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments