Espanjassa asuneen pariskunnan kesäasunto Suomessa oli erotilanteessa puolisoiden yhteinen koti

27.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:13

Avioliitto – Yhteiselämän lopettaminen

Aviopuolisot olivat vuodesta 2003
vuoteen 2014 saakka asuneet keskimäärin huhti- ja toukokuun vaihteesta
syys- ja lokakuun vaihteeseen Suomessa pinta-alaltaan noin 60
neliömetrin asuinrakennuksessa, joka soveltui vakituiseen asumiseen.
Muun ajan vuodesta he olivat asuneet Espanjassa, missä heillä oli
yhteisenä kotina omakotitalo. Toinen puoliso vaati yhteiselämän
lopettamista koskevassa hakemuksessaan sen vahvistamista, että hän saa
jäädä asumaan mainittuun kiinteistöllä sijaitsevaan asuinrakennukseen.

Korkeimman
oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asuinrakennus katsottiin
avioliittolain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi puolisoiden yhteiseksi
kodiksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments