Epäselvä haastehakemus voitiin jättää tutkimatta

9.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:20 Kanteen tutkimatta jättäminen Haastehakemus Kannevaatimus Kanneperuste

Edellä todetuin tavoin haastehakemuksessa tulee ilmoittaa seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen perusteena olevilla seikoilla tarkoitetaan niitä oikeustosiseikkoja, joihin vaatimus perustuu. Kanteeseen vastaavan tahon tulee voida antaa kannevaatimuksen ja sen perusteena olevien seikkojen perusteella yksilöity ja perusteltu vastaus esitettyyn vaatimukseen. Vastaajan oikeusturva edellyttää, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos vaatimuksen perusteet ovat täydentämisen jälkeenkin yksilöimättömät, epäselvät ja keskenään ristiriitaiset. Hovioikeus katsoo, että K:n ilmoittamista perusteista on täydentämisen jälkeenkin jäänyt huomattava epäselvyys. Vaatimus sinänsä vaikuttaa siviiliperusteiselta, mutta perusteista ei varmuudella ilmene, vaatiiko hän korvausta yksityisoikeudellisella perusteella vai rikosoikeudellisella perusteella. Haastehakemuksesta saa myös ristiriitaisen käsityksen, onko sekin mukainen määrä lopulta päätynyt asunto-osakeyhtiölle ja mihin vaadittu 5.518,30 euroa lopulta perustuu. Niin ikään selvittelykustannusten tarkemmat perusteet ovat jääneet epäselviksi. Haastehakemukseen ei voi vaikeuksitta vastata.

Näillä perusteilla hovioikeus toteaa, että K ei ole kanteessa eikä sen täydennyksessä ilmaissut vaatimuksen perusteena olevia seikkoja sillä tavoin selvästi, että haastehakemus tai sen täydennys kelpaisi oikeudenkäynnin perustaksi. Tämän vuoksi haastehakemus on jätettävä tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments