Eduskunta: Suuri valiokunta tukee Suomen osallistumista jatkoneuvotteluihin Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi

9.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suuri valiokunta päätti 9.3.17 yksimielisesti tukea Suomen osallistumista Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta käytäviin jatkoneuvotteluihin

Suuri valiokunta  yhtyy lausunnossaan (SuVL 1/2017)
valtioneuvoston kantaan tietyin tarkistuksin ja muutoksin sekä
kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan esittämiin
valtiosääntöoikeudellisiin huomioihin (PeVL 61/2016).

EPPO:n
perustaminen on tällä viikolla Eurooppa-neuvoston käsittelyssä, mutta
yksimielisyyden saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä.
Jatkoneuvottelut käydäänkin todennäköisesti tiiviimmän yhteistyön
menettelyssä halukkaiden jäsenmaiden kesken.

Suuri valiokunta
katsoo valtioneuvoston tavoin, että Suomen on vaikutusmahdollisuuksiensa
turvaamiseksi perusteltua osallistua tiiviimmän yhteistyön
neuvotteluihin, sillä vasta näissä neuvotteluissa määritellään
asetusehdotuksen lopullinen sisältö ja käytännössä myös EPPO:n
todellinen vaikuttavuus.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments