AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

6.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin
poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän
epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen
virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella
ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja
valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan.

Rikosilmoituksen tekijä ei ole tiedossa

Lapin poliisilaitoksella kirjattiin 8.7.2015 tuntemattoman henkilön
ilmoittamana rikosilmoitus silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna
Mäntylän epäillystä petoksesta. Tekoajaksi kirjattiin 30.9.2009 –
3.11.2010. Tämän perusteella epäillyn rikoksen syyteoikeus olisi
vanhentunut 3.11.2015.

Helsingin poliisilaitoksen virka-apu viivästyi

Lapin poliisilaitoksen tutkija sopi puhelinkeskustelussa 17.7.2015
Mäntylän kanssa, että epäillyn kuulustelu suoritetaan virka-apuna
Helsingin poliisilaitoksen toimesta. Virka-apupyynnöstä oli soitettu
Helsingin poliisilaitokselle etukäteen. Helsingin poliisilaitoksella
virka-apupyyntö kirjattiin 22.7.2015.

Helsingin poliisilaitoksella viivästys johtui osin siitä, että
poliisi antoi rikoksesta epäillyn ja tämän avustajan hoitaa asiaa heidän
aikataulunsa mukaisesti. Ensimmäinen 18.8.2015 toimitettavaksi sovittu
kuulustelu oli epäillyn avustajan pyynnöstä peruttu. AOA toteaa, että
tiedossa olleen syyteoikeuden vanhenemisvaaran johdosta epäilty olisi
tullut kutsua kuulusteluun heti uutena ajankohtana.

Osin viivästys johtui siitä, että virka-apuasian tutkija Helsingissä oli kaksi viikkoa vuosilomalla.

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana,
joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Tutkijan vuosiloma ei
ole hyväksyttävä peruste esitutkinnan aiheetonta viivästystä
arvioitaessa. Tutkinta olisi tullut järjestää niin, että asiaa hoitaa
joku muu tutkijan vuosiloman aikana.

Kuulustelu toteutui 15.10.2015 ja esitutkintapöytäkirja valmistui 30.10.2015, minkä vuoksi syyteoikeus asiassa vanheni.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 1065/4/16 on julkaistu kokonaisuudessaan (suomeksi) oikeusasiamiehen verkkosivuilla,

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments