VM: Komissio ehdottaa kattavampaa valvontaa Euroopan unioniin saapuville tai sieltä poistuville käteisvaroille

9.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle tiedoksi komission 21.12.2016 antaman ehdotuksen EU:n uudeksi asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja nykyisen asetuksen kumoamisesta

Tavoitteena on tehostaa rahanpesua ja terrorismin rahoituksen ehkäisyä.

Nykyisessä asetuksessa säädetään, että
unioniin saapuvan tai sieltä poistuvan luonnollisen henkilön tulee
ilmoittaa paikallisille tulliviranomaisille, jos hän kuljettaa mukanaan
vähintään 10 000 euroa käteisvaroja, mukaan lukien asetuksessa
tarkoitetut siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet ja haltijakohtaiset
maksuvälineet.

Ilmoittamisvelvollisuuden ansiosta voidaan havaita
unionin ulkorajan yli kuljetettavia rahanpesuun tai muuhun rikolliseen
toimintaan liittyviä varoja.

Nykyinen asetus korvattaisiin
uudella, joka seuraisi pääpiirteittäin nykyistä asetusta. Henkilöillä
olisi jatkossakin velvollisuus tehdä ilmoitus, jos he kuljettavat
mukanaan vähintään 10 000 euroa käteisvaroja. Samoin toimivaltaisilla
viranomaisilla säilyisi oikeus tehdä tarkastuksia.

Ilmoitusvelvollisuuden
kattamina käteisvaroina pidettäisiin myös arvometalleja, joiden
kultapitoisuus on vähintään 99,5 % ja kultakolikoita, joiden
kultapitoisuus on vähintään 90 %.

Komissiolle siirrettäisiin
valta antaa ilmoitusta edellyttävien käteisvarojen käsitteen sisällöstä
delegoituja säännöksiä, jos uudenlaisia varojen kuljettamiskeinoja tulee
käyttöön.

Komission tarkoituksena olisi sisällyttää ainakin
ennalta maksetut ladattavat kortit asetuksessa tarkoitettuihin
käteisvaroihin. Lisäksi posti- ja rahtikuljetuksina sekä
kuriirilähetyksinä kulkevat käteisvarat kuuluisivat jatkossa asetuksen
piiriin siten, että niihin sisältyvistä käteisvaroista tulisi antaa
ilmoitus vaadittaessa.

Ilmoitusten kautta saatuja henkilötietoja
säilytettäisiin 5 vuoden ajan. Toimivaltaisten viranomaisten ja
jäsenmaiden välistä tietojenvaihtoa pyritään parantamaan.

Euroopan
unionissa tehdään vuosittain noin 100 000 käteisrahailmoitusta
kuljetuksista joiden yhteisarvo nousee noin 60–70 miljardiin euroon.
Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti EU:n ulkorajan yli kuljetettavan
käteisrahan valvonnan kehittämiseen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments