Ruotsissa käräjäoikeus hylkäsi syytteen koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten

17.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Attunda tingsrätt on ensimmäistä kertaa käsitellyt syytettä, joka on koskenut koulutuksen antamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Syyte hylättiin, kun sinänsä näytetyn aikomuksen räjäyttää vankilan seinä Aleppossa ei näytetty tehdyn tarkoituksessa aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:

För första gången har tingsrätten prövat ett åtal angående utbildning
för ”terrorism”. Enligt den lag som åtalet byggde på är det brottsligt
att meddela instruktioner om tillverkning eller användning av sådana
sprängämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig
brottslighet. Vad som är särskilt allvarlig brottslighet definieras i
lagen. Med sådan brottslighet menas bl.a. allmänfarlig ödeläggelse om
syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning.

Åklagaren gjorde gällande att 47-åringen i december 2013 i Järfälla
via telefon hade instruerat sin son hur denne skulle gå till väga för
att spränga ett hål i en mur till Aleppos centralfängelse. Sonen befann
sig i Aleppo och ingick i den väpnade gruppen Junud al-Sham, som deltog i
striderna mot den syriska regimen. Fängelset drevs av den syriska
staten och var belägrat av militanta islamistgrupper. Den planerade
sprängningen av fängelsemuren syftade enligt åklagaren bland annat till
att injaga skräck i den syriska befolkningen.

Tingsrätten konstaterade att 47-åringen hade lämnat instruktioner
till sin son om sprängningen av fängelsemuren. Instruktionerna bestod i
råd och anvisningar om lämpligt tillvägagångssätt med åtföljande skisser
över sprängladdningar och uppgifter om verkningsgrad, skyddsavstånd med
mera Tingsrätten ansåg dock inte att syftet med den planerade
sprängningen av muren var att injaga skräck i den syriska befolkningen.
Syftet var i stället att inta fängelset, frige fångarna och ta kontroll
över en väg utanför fängelset. Det var därför inte fråga om sådan
särskilt allvarlig brottslighet som avses i lagen. Av det skälet
frikändes mannen från ansvar för det brott som han var åtalad för.

– Som lagen är utformad blev den avgörande frågan i målet vad som var
syftet med den planerade sprängningen av fängelsemuren i Aleppo. I
detta fall var det inte fråga om att injaga skräck i en befolkning,
vilket annars ofta är kännetecknande för terrorhandlingar, säger
rådmannen Håkan Lundquist i en kommentar.

Kokolehdistötiedote löytyy täältä: Tingsrätten frikänner en 47-årig man som åtalats för att ha utbildat sin son i ”terrorism”

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments