OM: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

21.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018

Tällä hetkellä sovellettavan henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kuitenkin myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Tällainen on esimerkiksi rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Oppaassa “Miten valmistua EU:n tietosuoja-asetukseen” annetaan ohjeita ja neuvoja siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Oppaassa kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta.

Opas on suunnattu pääasiassa rekisterinpitäjille, mutta myös henkilötietojen käsittelijä voi tukeutua oppaaseen soveltuvilta osin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö ovat kirjoittaneet oppaan yhteistyössä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments