Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle

3.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Maahanmuuttoviraston toimia
turvapaikkahakemusten käsittelyssä alkuvuoden 2016 aikana. Viraston
ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei
tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi
voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun
perustetta.

Määräys liittyi lainmuutokseen, joka annettiin eduskunnalle
helmikuussa 2016 ja joka tuli voimaan toukokuussa 2016. Ulkomaalaislakia
muutettiin siten, että oleskelulupaa ei voitu enää myöntää
humanitaarisen suojelun perusteella. Ylijohtajan mukaan hakemusten
käsittelyn jäädyttämisellä lainmuutoksen voimaantuloon asti oli
tarkoitus taata hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Oikeuskansleri pitää ylijohtajan menettelyä moitittavana ja korostaa,
että voimassa olevaa lakia on noudatettava. Hänen mukaansa menettely
oli ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta ja lisäksi se
rikkoi hyvän hallinnon periaatteita. Oikeuskanslerin mukaan menettelyn
moitittavuutta arvioitaessa on kohtuullista ottaa huomioon tuolloinen
vaikea tilanne, johon virasto yllättäen joutui ja jossa toimintoja oli
nopeasti sopeutettava vallinneisiin oloihin sopiviksi. Tilanteeseen
liittyvät seikat eivät kuitenkaan oikeuta menettelyä. Oikeudellisesti
perusteltua olisi ollut soveltaa voimassa olevaa lakia ja käsitellä
hakemuksia normaalissa järjestyksessä.

Maahanmuuttovirastossa noudatettiin vuonna 2016 usean kuukauden ajan
myös käytäntöä, jonka mukaan Somalian kansalaisille tehdyt myönteiset
oleskelulupapäätökset tuli viedä oikeus- ja maatietopalveluyksikön
tarkistettaviksi. Viraston mukaan syynä oli ollut havainto
somalialaisten hakemusten poikkeuksellisen korkeista
hyväksymisprosenteista ja huoli oleskelulupapäätösten perustelujen
laadusta.

Oikeuskanslerin mukaan kuvatunlainen menettely oli osa työtehtävien
järjestelyä ja kuului sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuteen. Hän
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että menettely oli ongelmallinen
yksittäisen hakijan oikeusturvan kannalta, koska se viivytti
oleskelulupahakemuksen käsittelyä. Lisäksi oikeus saada asianmukaisesti
perusteltu päätös koskee kaikkia hakijoita.

Oikeuskansleri otti Maahanmuuttoviraston toiminnan tarkasteltavakseen
omana aloitteena sen jälkeen, kun Helsingin Sanomissa oli syyskuussa
2016 julkaistu artikkeli viraston toiminnasta.

Oikeuskanslerin päätös (dnro OKV/8/50/2016, 3.2.2017) ja sen referaatti

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments