Myös Turun yliopistoon oikeustieteen Professor of practice

1.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

​OTT, laamanni Pekka Määttä on aloittanut 1.1.2017 oikeustieteen Professor of Practice -tehtävässä. Määttä työskentelee päätoimisesti Kainuun käräjäoikeudessa ja toimii yliopistolla osa-aikaisena (20 %) työelämäprofessorina.

Määtän tehtäviin kuuluu vahvistaa
yliopiston ja tuomioistuinlaitoksen välistä vuoropuhelua. Tehtävä tukee
erityisesti prosessioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä
oikeustieteellisessä tiedekunnassa sekä vahvistaa oikeustieteellisen
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kyseinen tehtävä tukee
myös tuomioistuinlaitoksessa tuomareiden koulutuksen kehittämistä ja
tuomioistuinten laatutyötä. Tehtävä kestää 31.12.2017 asti.

Määttä on valmistunut oikeustieteen
kandidaatiksi Lapin korkeakoulusta. Oikeustieteen tohtoriksi Määttä
väitteli vuonna 2013 Turun yliopistossa.

Määtällä on monipuolinen ja
pitkäaikainen kokemus lainkäyttöön liittyvistä tehtävistä. Hän on ennen
tuomioistuinlaitokseen siirtymistä työskennellyt asianajajana. Sen
jälkeen hän on työskennellyt hovioikeudessa esittelijänä,
käräjäoikeudessa käräjätuomarina ja hovioikeudessa
hovioikeudenneuvoksena. Määttä on nimitetty 1.1.2017 alkaen Kainuun
käräjäoikeuden laamanniksi eli päällikkötuomariksi.

Turun yliopistossa aloittanut ensimmäinen oikeustieteellisten koulutusyksiköiden Professor of Practice

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments