KKO aikoo tutkia onko yksityisellä tekijänoikeudenhaltijalla oikeus saada käyttöönsä viranomaisia varten säilytettyjä teletietoja

25.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VL:2017-17
Tekijänoikeus
Salassapito
Yksityiselämän suoja
Euroopan unionin oikeus

Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden haltijan suostumuksetta saatettu
yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Tekijänoikeuden haltijalta
oikeutensa johtava yhtiö haki teleyritykseltä tälle kuuluvien tiettyjen
teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa
yksilöidyiltä ajankohdilta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen
antamaan vaaditut tiedot. Kysymys siitä, oliko teleyrityksellä oikeus
olla luovuttamatta sellaisia tietoja, joita se tietoyhteiskuntakaaren
157 §:n nojalla säilytti viranomaistarpeita varten, ja voiko teleyritys,
joka ei ollut käyttänyt puhevaltaa markkinaoikeudessa, valituksessaan
vedota tähän liittyviin seikkoihin.

VL:2017-17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments