KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

2.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3 932) asiaa.

Vuosi
2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin
mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja
ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta.
Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10
kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa
käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella.

Viime vuonna muutoksenhakuasioita tuli yhteensä 4 773 (vuonna 2015: 4
319). Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin
neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3
932) asiaa.

Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat (38 prosenttia kaikista
vuonna 2016 saapuneista asioista), sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (19
prosenttia), ympäristö- ja maankäyttöasiat (12 prosenttia) sekä
veroasiat (11 prosenttia). Yksittäisistä asiaryhmistä suurimmat olivat
turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan
hallinto-oikeuteen viime vuonna 1090 (383). Hakemusten määrä lähti
nousuun vuoden loppupuolella ja tänä vuonna turvapaikkapäätöksiä
koskevien valituslupahakemusten arvioidaan nousevan usealla tuhannella.
Viime vuonna korkein hallinto-oikeus ratkaisi 777 turvapaikka-asiaa
(357). Valituslupa myönnettiin 12 prosentille sitä hakeneista.

Vuonna 2016 korkein hallinto-oikeus antoi ennätysmäärän oikeus- ja
hallintokäytäntöä ohjaavia vuosikirjapäätöksiä, yhteensä 223 (189).
Vuosikirjapäätösten määrää kasvatti erityisesti turvapaikkapäätöksistä
tehdyt valitukset, joita ratkaistaessa korkeimmalla hallinto-oikeudella
oli tarvetta linjata Maahanmuuttoviraston ja Helsingin hallinto-oikeuden
ratkaisukäytäntöjä.

Valituslupahakemuksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista
asioista oli yli puolet eli 57 prosenttia, valituksia 38 prosenttia,
purkuhakemuksia kolme prosenttia ja loput menetetyn määräajan
palautuksia, kanteluita ja muita hakemuksia.

Korkein hallinto-oikeus pyysi eniten suomalaisista tuomioistuimista
ennakkoratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta. Suomesta
lähetetyistä yhdeksästä pyynnöstä viisi (2015: kaksi) oli KHO:n tekemiä,
ja ne koskivat vammaispalvelua, julkista hankintaa, henkilötietolakia,
lääkevalmisteen myyntilupaa ja arvonlisäveroa.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi lähes 30 lausuntoa eri
ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Eniten lausuntoja korkein
hallinto-oikeus antoi oikeus- ja ympäristöministeriöissä tekeillä
olleista lainsäädäntöhankkeista, kuten ulkomaalaislain ja
ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Suullisia käsittelyjä korkein hallinto-oikeus järjesti vuoden aikana neljä ja katselmuksia kaksi.

KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments