Hovioikeus ei kumonnut välitystuomiota väitettyjen virheiden johdosta

7.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:19

Välimiesmenettely
Välitystuomion kumoaminen

UPM-Kymmene Oyj voitti
kanteen välimiesmenettelyssä ja välitystuomiossa 11.2.2014 Metsäliitto ja Metsä
Board velvoitettiin suorittamaan korvausta UPM:lle Metsäliitto noin 41,5
miljoonaa euroa ja Metsä Board noin 17 miljoonaa euroa.

Metsäliitto ja Metsä Board
nostivat Helsingin käräjäoikeudessa kanteet, joissa yhtiöt vaativat, että
välitystuomio 11.2.2014 julistetaan mitättömäksi tai kumotaan. Yhtiöt
perustivat vaatimuksensa viiteen eri moiteperusteeseen, joiden yhtiöt katsoivat
osoittavan, että välimiesoikeus oli ylittänyt toimivaltansa tai laiminlyönyt
varata asianosaisille tarpeellisen tilaisuuden ajaa asiaansa
välimiesmenettelyssä.

Hovioikeudessa oli kysymys
ensinnäkin siitä, oliko välimiesmenettelyssä tapahtunut kantajien väittämiä
virheitä. Toiseksi kysymys oli sen arvioimisesta, olivatko virheet sellaisia,
joiden johdosta välitystuomio tuli julistaa mitättömäksi tai kumota.

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments