Euroopan komissio: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: EU:n sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa edistävä uusi väline hyödyttää kansalaisia, viranomaisia ja taloutta

6.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jätehuoltoa, luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ilmanlaatua, vedenlaatua ja vesivarojen hallintaa koskevien EU:n sääntöjen soveltamisen parantaminen

Komissio on tänään antanut hyväksyntänsä ympäristölainsäädännön
täytäntöönpanon arvioinnille. Se on uusi väline, jolla pyritään
parantamaan EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa ja yhteisesti
sovittujen sääntöjen noudattamista. Sen myötä käynnistyy uusi
menettelytapa. Jatkossa komissio käsittelee yhdessä jäsenvaltioiden
kanssa puutteellisen täytäntöönpanon syitä ja etsii ratkaisuja ennen
kuin ongelmat kärjistyvät.

Selvityksen mukaan Suomessa on parantamisen varaa vielä muun muassa
jätteenpolton vähentämisessä ja vesistöjen suojelussa maatalouden
hajakuormitukselta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments