EU:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2016: Kansalaisia hyödyttävä oikeudenkäyntien keston lyheneminen jatkuu

28.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2016 ratkaistuja asioita oli 1628. Vuosi 2016 oli unionin virkamiestuomioistuimen viimeinen olemassaolovuosi

Unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuin ratkaisi vuonna 2016 yhteensä704 asiaa (+14% vuoteen 2015 verrattuna). Ratkaistuja asioita oli näin viime vuoden aikana enemmän kuin vireille saatettuja asioita (692 asiaa). Luvut kertovat huomattavasta tuottavuudesta, jonka seurauksena 31.12.2016 vireillä olleiden asioiden määrä (872 asiaa) väheni hieman.

Vuonna 2016 vireille saatetuista asioista 470 liittyi kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöihin. Se on ennätys unionin tuomioistuimen historiassa ja ilmentää ennakkoratkaisumenettelyn merkitystä Euroopan unionin oikeuden kehittämisessäsekä kansallisten tuomioistuinten luottamusta kyseiseen tuomioistuintenvälisen yhteistyön muotoon unionin oikeuden tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi yhdenmukaisesti.

Ennakkoratkaisuasioissa keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2016 15 kuukautta. Tämä on lyhin käsittelyaika yli 30 vuoteen.

Unionin yleinen tuomioistuin

Unionin yleistä tuomioistuinta koskeva tilastoanalyysi kertoo olennaisilta osin kahdesta ilmiöstä eli yhtäältä vireille saatettujen ja vireillä olevien asioiden määrän kasvusta ja toisaalta oikeudenkäyntien keston huomattavasta lyhenemisestä.

Vireille saatettujen asioiden määrä kasvoi 17% vuoden 2015 831 asiasta 974 asiaan vuonna 2016, mikä johtui pääosin unionin henkilöstöasioiden ratkaisemista ensimmäisessä oikeusasteessa koskevan toimivallan siirtämisestä (pelkästään tämän vaikutus oli 163 asiaa). Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi vastaavasti vuoden 2015 1267 asiasta 1486 asiaan vuonna 2016.

Samanaikaisesti oikeudenkäyntien kesto,joka on tärkeä suorituskyvyn mittari,jatkoi myönteistä kehitystään. Vuonna 2013 alkanut oikeudenkäyntien keston lyheneminen jatkui, sillä yleinen keskimääräinen käsittelyaika oli 18,7 kuukautta mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments