Asianosainen oli hyväksynyt virheellisesti määrätyn välimiesoikeuden puheenjohtajan – tuomiota ei kumottu.

8.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2017:2

Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen

Välimiesoikeuden puheenjohtajana
toiminutta välimiestä ei ollut asetettu asianmukaisessa järjestyksessä.
Välimiesmenettelyn asianosaisen katsottiin kuitenkin menettelyllään
luopuneen vetoamasta mainittuun seikkaan, minkä vuoksi sen vaatimus
välitystuomion kumoamisesta hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments