Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön

2.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin, asiantuntijajäsenen ja lautamiehen sidonnaisuuksista sekä myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista.

Rekisteröinnillä toteutetaan
sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevien tietojen julkisuutta. Rekisteriä
ylläpitää Oikeusrekisterikeskus. Tuomari, tuomioistuimen
asiantuntijajäsen ja lautamies ovat velvollisia ilmoittamaan
sidonnaisuutensa rekisteriin. Sivutoimiluvan kirjaa sen myöntänyt
tuomioistuin.

Lisäksi tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän on
vuosittain ilmoitettava, mitä hänelle on sivutoimista maksettu, jos
sivutoimitulojen yhteismäärä ylittää 10 000 euroa. Ilmoituksessa on
mainittava, mistä sivutoimista tulot on maksettu. Muista sivutoimista
kuin välimiestehtävistä on ilmoitettava myös maksun suorittaja.
Palkkioilmoitus on annettava viimeistään tulon kertymistä seuraavan
kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.

Jokaisella on oikeus
saada tieto tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin
merkityistä julkisista tiedoista. Tiedot henkilön taloudellisista
sidonnaisuuksista, kuten omistuksista tai veloista, eivät ole julkisia.

Tietoja voi hakea rekisterin verkkosivulta käyttäen hakuperusteena henkilön nimeä. Rekisteri on osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/karajaoikeus-rekisterit . Rekisterissä ei vielä ole kaikkien ilmoitusvelvollisten tietoja. Tiedot on ilmoitettava rekisteriin vuoden 2017 kuluessa.

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments