Tietosuojavaltuutetun toimisto

30.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24. tammikuuta rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta

Oppaassa
kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja
oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä
tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta.

Oppaassa selvitetään myös esimerkiksi riskiperustaisen
lähestymistavan merkitystä rekisterinpitäjille ja rekisteröidyn
oikeuksiin tulevia muutoksia.

Opas on kirjoitettu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja se julkaistaan myöhemmin myös oikeusministeriön julkaisusarjassa.

Tietosuoja-asetuksen tulkinta ja tuleva ohjeistus

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan
25.5.2018 alkaen. Silloin henkilötietojen käsittelyn on oltava
tietosuoja-asetuksen mukaista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments