OM: Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

17.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi

.Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus.

Tietosuojadirektiiviä sovelletaan
poliisin ja muiden viranomaisten suorittamaan henkilötietojen
käsittelyyn rikosasioissa. Tietosuoja-asetusta puolestaan sovelletaan
laajasti muuhun henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä
sektorilla.

Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata
henkilötietojen suojelu viranomaisten suorittamassa henkilötietojen
käsittelyssä koskien rikosten ennalta estämistä, tutkimista ja
paljastamista, rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten
seuraamusten täytäntöönpanoa.

Direktiivin soveltamisala ulottuu
oikeus-, sisä-, puolustus- ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille.
Oikeusministeriön osalta direktiiviä sovelletaan
Oikeusrekisterikeskukseen, Rikosseuraamuslaitokseen,
syyttäjäviranomaisiin, yleisiin tuomioistuimiin, oikeusministeriöön sekä
oikeusapu- ja ulosottoviranomaisiin.

Tietosuojadirektiivi on pantava täytäntöön 6. toukokuuta 2018 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments