Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

24.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut.

Oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2016 noin 5000 kantelua, mikä vastaa
edellisten vuosien tasoa. Kanteluita saapui 4919, kun vuotta aiemmin
kanteluita oli 5045.

Kanteluita ratkaistiin suunnilleen sama määrä kuin niitä saapui eli 4841.

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja
poliisikantelut. Kummassakin kantelumäärä oli lähes 700.
Sosiaalihuollossa yleisiä kantelukohteita ovat lastensuojelu ja
vanhustenhuolto.

Poliisikanteluissa arvostellaan tyypillisesti pakkokeinojen käyttöä, esitutkinnan suorittamista tai poliisien käyttäytymistä.

Muita suuria asiaryhmiä olivat edelleen terveydenhuolto,
rikosseuraamusala ja sosiaalivakuutus. Viimeksi mainittuihin kuuluvat
muun muassa Kelaa käsittelevät kantelut.

Oikeusasiamiehen omien aloitteiden määrä pysyi
ennallaan. Oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 60
asiaa, ja omia aloitteita ratkaistiin 71.

Käsittelyaika pysyi yhdessä vuodessa

Vuodenvaihteessa
vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua. Tämä tavoite
saavutettiin jo neljännen kerran peräkkäin. Kantelujen keskimääräinen
käsittelyaika oli vain kolme kuukautta.

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti noin 640 kantelua ja omaa aloitetta, eli 13 % kaikista ratkaisuista.

Tarkastuksissa panostetaan määrään ja laatuun

Viime vuonna tarkastuksia tehtiin 115. Kanslian
tarkastuksia on lisännyt oikeusasiamiehen tehtävä toimia YK:n kidutuksen
vastaisen sopimuksen kansallisena valvontaelimenä.

Uutta tarkastuksilla on ulkopuolisten asiantuntijoiden
käyttö. Lääketieteen asiantuntija oli mukana seitsemällä tarkastuksella.
Nämä tarkastukset kohdistuivat psykiatrisiin ja geriatrisiin
yksiköihin, kehitysvammalaitokseen, vankilaan ja poliisivankilaan. Myös
tulkkien käyttöä on tarkastuksilla lisätty.

Vammaisten henkilöiden oikeudet uutena erityistehtävänä

Oikeusasiamies sai kesällä 2016 YK:n yleissopimuksen mukaisen uuden
tehtävän edistää ja valvoa vammaisten henkilöiden oikeuksien
toteutumista. Tehtävää hoidetaan yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja
ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa. Oikeusasiamiehelle saapui vuoden aikana
yhteensä 162 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva kantelua ja niitä
ratkaistiin yhteensä 166. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden
asumisyksikköihin tehtiin yhteensä 8 tarkastusta.

Oikeusasiamiehen kanslia sähköistyi

Oikeusasiamiehen kansliassa otettiin vuonna 2016
käyttöön uusi sähköinen asianhallintajärjestelmä, joka helpottaa
käytännön työskentelyä. Kaikki kansliaan postitse saapuneet kantelut
tallennetaan järjestelmään ja käsitellään sähköisesti kansliassa.

Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments