KHO: Syrjivästä tarjouspyynnöstä on voitava valittaa, mutta se on tehtävä jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen

25.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:12

Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena

Hankintayksikkö oli pyytänyt
30.8.2012 julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjouksia syntypaikkalajitellun
yhdyskuntajätteen energiahyötykäytöstä. Hankintaa koskenut
hankintapäätös oli tehty 12.10.2012 ja hankintasopimus 12.11.2012.

Alalla
toimiva yhtiö A, joka ei ollut osallistunut edellä mainittuun
tarjouskilpailuun, valitti 5.12.2012 hankintamenettelystä
markkinaoikeuteen. Valituksen mukaan tarjouspyynnön vaatimus
lainvoimaisesta ympäristöluvasta oli syrjinyt valituksen tehnyttä yhtiö
A:ta ja estänyt sitä osallistumasta tarjouskilpailuun. Markkinaoikeus
tutki yhtiö A:n valituksen ja hylkäsi sen.

Yhtiö A valitti
markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin
kuin markkinaoikeus oli hylännyt yhtiön valituksen ja hankintayksikkö
siltä osin kuin sen oikeudenkäyntikuluvaatimus oli hylätty.

Asiassa
oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensiksi ratkaistava kysymys siitä,
oliko yhtiö A:lla katsottava olleen asiassa asianosaisasema, vaikka se
ei ollut antanut tarjouskilpailussa tarjousta, ja oliko markkinaoikeuden
tullut tutkia yhtiö A:n valitus.

Korkein hallinto-oikeus
totesi, että tarjouskilpailuun osallistumisesta kiinnostuneella
toimittajalla on oltava mahdollisuus muutoksenhakuun syrjiväksi
katsomastaan tarjouspyynnöstä myös tilanteessa, jossa toimittaja ei ole
osallistunut tarjouskilpailuun eikä ole jättänyt tarjousta. Yhtiö A:n
olisi muutoksenhakuoikeutensa säilyttääkseen tullut kuitenkin valittaa
syrjivänä pitämästään tarjouspyynnön ehdosta jo tarjouspyynnön
julkaisemisen jälkeen ja siten aikaisemmin kuin vasta 5.12.2012
hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Yhtiö
A:ta ei ollut pidettävä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007)
85 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena asiassa.
Markkinaoikeuden olisi siten tullut jättää yhtiö A:n valitus tutkimatta.
Korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti markkinaoikeuden päätöksen.

KHO:2017:12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments