Kesken luovutusmenettelyn armahdetulla ei ollut oikeutta korvaukseen vapaudenmenetyksestä

30.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:18

Syyttömästi pidätetyn korvaus
Rikoksentekijän luovuttaminen
Armahdus

A oli ollut Suomessa
vapautensa menettäneenä 18.2.2013-6.9.2013 Venäjän federaation
etsintäkuulutuksen ja sitä seuranneen virallisen luovutuspyynnön
perusteella. Korkeimman oikeuden 18.6.2013 antaman lausunnon mukaan
A:n luovuttamiseen Venäjälle voitiin suostua. Venäjän federaation
pääsyyttäjänvirasto oli 17.9.2013 toimittanut oikeusministeriöön
pyynnön A:n kirjallisen hyväksynnän saamiseksi armahdukselle,
johon A oli antanut hyväksyntänsä 20.9.2013. Oikeusministeriö oli
24.10.2013 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n luovuttamista
koskevan pyynnön. Vantaan käräjäoikeus oli 6.9.2013 määrännyt
A:n vapautettavaksi. Venäjän federaation
turvallisuuspalveluhallinto oli 13.12.2013 antanut päätöksen,
jossa oli määrätty A:ta koskevan rikosasian ja -tutkinnan
lopettamisesta.

Asiassa oli kysymys
siitä, täyttyvätkö asiassa syyttömästi vangitulle tai
tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta
maksettavasta korvauksesta annetun lain mukaiset korvauksen saamisen edellytykset.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments