Hovioikeudenneuvos Mirjami Paso Itä-Suomen yliopiston Professor of Practice -tehtävään

20.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeudenneuvos, dosentti Mirjami Paso on nimitetty Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteen Professor of Practice -tehtävään 1.2.2017 alkaen.

Paso työskentelee päätoimisesti Helsingin hovioikeudessa ja toimii
yliopistolla 20 %:na työelämäprofessorina. Tehtävä on viisivuotinen.

Kyseessä
on Suomen ensimmäinen oikeustieteen Professor of Practice -tehtävä,
johon on nimitetty samalla tuomarina työskentelevä henkilö.
Oikeustieteiden laitoksen johtajan, professori Tapio Määtän mukaan tehtävän tavoitteena on vahvistaa yliopiston ja tuomioistuinlaitoksen välistä vuoropuhelua.


Tehtävä tukee erityisesti oikeudellisen ratkaisun teorian ja
prosessioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä oikeustieteiden
laitoksella sekä vahvistaa oikeustieteellisen tutkimuksen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toivomme tehtävän kautta saavamme
ajankohtaista tietoa tuomioistuinten toiminnasta opetuksemme
kehittämistä varten. Toisaalta toivomme tehtävän tukevan
tuomarikoulutuksen kehittämistä ja tuomioistuinten laatutyötä, Määttä
kertoo.

Paso on valmistunut oikeustieteen maisteriksi ja
oikeustieteen lisensiaatiksi Lapin yliopistosta ja väitellyt
oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2009 Turun yliopistossa.  Hän on Lapin
yliopiston yleisen oikeustieteen dosentti.

Hän on
tutkimustyössään syventynyt erityisesti yleisen oikeustieteen alaan
kuuluviin teemoihin. Hänellä on julkaisuja oikeudellisen argumentaation,
oikeusvertailun, hallintoprosessioikeuden sekä oikeustieteellisen
koulutuksen ja tieteellisen kirjoittamisen alalta.

Paso on
työskennellyt Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa tutkijana, lehtorina ja
määräaikaisena professorina.  Hän on auskultoinut Kuopion
käräjäoikeudessa ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2000. Hän on
sittemmin työskennellyt tuomarina sekä hallinto-oikeudessa että
hovioikeudessa.

Paso on osallistunut asiantuntijana myös
erilaisiin lainvalmisteluhankkeisiin oikeusministeriössä, opetus- ja
kulttuuriministeriössä sekä Suomen ortodoksisen kirkon
kirkollishallituksessa.

  • Hovioikeudenneuvos Mirjami Paso Itä-Suomen yliopiston Professor of Practice -tehtävään (20.01.2017)
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments