Euroopan komissio on tyytyväinen veropäätösten avoimuutta koskevien uusien sääntöjen voimaantuloon

3.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudet säännöt, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioilla on kaikki tarpeelliset tiedot muissa EU-maissa tehdyistä, monikansallisia yrityksiä koskevista veropäätöksistä, ovat tulleet voimaan

Jäsenvaltioiden on 1. tammikuuta 2017 alkaen vaihdettava
automaattisesti tietoja kaikista uusista rajatylittävistä
veropäätöksistä. Tämä tehdään kaikkien EU-maiden käytettävissä olevan
keskusrekisterin kautta.

Kansallisten veroviranomaisten on lähetettävä keskusrekisterille
kuuden kuukauden välein raportti, jossa luetellaan kaikki kyseisten
viranomaisten tekemät rajatylittävät veropäätökset. Muut jäsenvaltiot
voivat sitten tarkastaa kyseiset luettelot ja pyytää päätöksen tehneeltä
jäsenvaltiolta tarkempia tietoja yksittäisistä veropäätöksistä.
Ensimmäisen tietojenvaihdon on määrä tapahtua viimeistään 1. syyskuuta
2017.

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 1. tammikuuta 2018 samat
tiedot kaikista vuoden 2012 alusta lähtien tehdyistä rajatylittävistä
päätöksistä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments