Euroopan komissio käynnistää uuden aloitteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

16.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi EU:ssa

Komissio tulee toteuttamaan seuraavat keskeiset toimet:

 • Asetetaan altistumisen raja-arvot tai muita toimenpiteitä seitsemälle uudelle syöpää aiheuttavalle kemikaalille.
  Tämä ehdotus ei ainoastaan hyödytä työntekijöiden terveyttä vaan
  asettaa myös työnantajille ja valvontaviranomaisille selkeäksi
  tavoitteeksi altistumisen välttämisen.
 • Autetaan yrityksiä, erityisesti pien- ja mikroyrityksiä, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattamisessa.
  On näyttöä siitä, että yksi kolmesta mikroyrityksestä ei arvioi
  työpaikan riskejä. Siksi julkaisemme tänään työnantajille ohjeistuksen,
  jossa on käytännön vinkkejä riskinarvioinnin helpottamiseksi ja sen
  tehostamiseksi. Se sisältää neuvoja siitä, miten käsitellä nopeasti
  lisääntyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä, kuten
  psykososiaalisia, ergonomisia tai ikääntymiseen liittyviä riskejä.
  Tavoitteena on myös lisätä ilmaisten verkkopohjaisten välineiden
  saatavuutta, jotka auttavat pien- ja mikroyrityksiä riskinarviointien
  tekemisessä.
 • Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa vanhentuneiden sääntöjen poistamiseksi tai päivittämiseksi seuraavien kahden vuoden aikana.
  Tavoitteena on yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista rasitusta
  työntekijöiden suojelusta tinkimättä. Tämän nykyaikaistamisen tulisi
  myös tukea parempaa käytännön toteutusta.

EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudelleenarviointi
sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin tehdyt muutokset kuuluvat
komission meneillään olevaan työhön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luomiseksi.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments